Kontejnery a zahradní kompostéry

Archív kategorií: Komunální odpad

Popelnice na tříděný odpad

Tříděním odpadu se obecně myslí sběr různých druhů odpadků, které zahrnují sklo, plasty, papír a odpad biologického původu. Jejich sběr je ale prováděn odděleně tak, aby se jednotlivé druhy od sebe odloučily. Třídění odpadu je nutné rozlišovat na základě materiální podstaty, čímž zajistíte, že odpad je možné nadále recyklovat a poté začlenit do další výroby konkrétních produktů. Ti z vás, kteří se podílí na třídění odpadu, se výrazně podílí i na šetření přírodních zdrojů.

Informace o tom, jak třídit odpad nebo jaké odpadky patří do konkrétního kontejneru naleznete ZDE. Třídění odpadu je přitom v posledních letech velmi populární a tomu nahrávají i výrobci, kteří přicházejí na trh s různými druhy košů a speciálních tašek, které jsou pro jednotlivé druhy odpadků. Populární se staly hlavně originální a cenově snadno dostupné barevné tašky, které jsou rozlišeny nejen barevně, ale jsou i přehledně popsány. Každý člen domácnosti tak může třídit odpad naprosto s přehledem a správně, což ostatně platí i v souvislosti s dětmi, kterým pomáhají hlavně barvy.

Speciální tašky na třídění odpadu je navíc možné využívat stále dokola, při jejich naplnění jejich obsah jen vysypete do správného kontejneru. Třídění odpadu za běžného chodu domácnosti nemohlo být nikdy jednodušší, než je tomu dnes.

V potaz je samozřejmě nutné brát i kontejnery a popelnice na nebezpečný odpad nebo elektrotechnické výrobky, které ale nejsou k dispozici všem a ve všech městech České republiky. Nebezpečným odpadem se myslí zářivky, výbojky, galvanické články nebo akumulátory, pro jejichž odložení jsou určeny speciální sběrny. To ostatně platí i v souvislosti s elektrotechnickými výrobky.

Vložil Komunální odpad | Štítek , , , | Zanechat komentář

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatků, které je třeba během roku uhradit, je celá řada. Kromě osobních složen, poplatků za nájemné nebo služby, které denně v domácnosti využíváte, je nutné ročně uhradit i poplatek, jak se často říká, za popelnice. Poplatku za svoz komunálního odpadu se nevyhne žádný občan, který má trvalé bydliště na území České republiky. Poplatek přitom občan platí té územní části, ve které má hlášeno trvalé bydliště - výjimkou nejsou ani cizinci, kteří mají v České republice vyřízeno povolení k pobytu. Ani cizinci se tak poplatkům za komunální odpad nemohou vyhnout.

Od poplatků jsou osvobozeny jen některé osoby, zejména nezletilé děti, ale jen ty, které jsou v ústavní nebo ochranné výchově.

Pokud jde o chod běžné domácnosti, tam je poplatek identický ať už jde o dítě nebo dospělou osobu. Kromě poplatků za svoz komunálního odpadu je nutné informovat se i o dalších poplatcích, které je třeba uhradit jednou za rok v případě, že na ně uplatňujete nárok.

Obce a města mohou vybírat podle zákona například následující poplatky:

  • poplatek ze psů 
  • poplatek ze vstupného 
  • poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 
  • poplatek za provozovaný herní přístroj 
  • poplatek za provoz komunálních odpadů, sběru, přepravy nebo třídění 
  • poplatek za znehodnocení pozemku a jeho připojení na stavu nebo kanalizaci 
  • poplatek za užívání veřejného prostoru 
  • lázeňský poplatek nebo poplatek za rekreační pobyt 

Podrobné informace týkající se plateb souvisejících se svozem komunálního odpadu, ale i jiných výše zmíněných poplatků, najdete vždy na příslušných internetových stránkách konkrétního úřadu nebo obce, případně na úřední desce.

Vložil Komunální odpad | Štítek , , , | Zanechat komentář