Kontejnery a zahradní kompostéry

Archív štítků: Poplatky za popelnice

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatků, které je třeba během roku uhradit, je celá řada. Kromě osobních složen, poplatků za nájemné nebo služby, které denně v domácnosti využíváte, je nutné ročně uhradit i poplatek, jak se často říká, za popelnice. Poplatku za svoz komunálního odpadu se nevyhne žádný občan, který má trvalé bydliště na území České republiky. Poplatek přitom občan platí té územní části, ve které má hlášeno trvalé bydliště - výjimkou nejsou ani cizinci, kteří mají v České republice vyřízeno povolení k pobytu. Ani cizinci se tak poplatkům za komunální odpad nemohou vyhnout.

Od poplatků jsou osvobozeny jen některé osoby, zejména nezletilé děti, ale jen ty, které jsou v ústavní nebo ochranné výchově.

Pokud jde o chod běžné domácnosti, tam je poplatek identický ať už jde o dítě nebo dospělou osobu. Kromě poplatků za svoz komunálního odpadu je nutné informovat se i o dalších poplatcích, které je třeba uhradit jednou za rok v případě, že na ně uplatňujete nárok.

Obce a města mohou vybírat podle zákona například následující poplatky:

  • poplatek ze psů 
  • poplatek ze vstupného 
  • poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem 
  • poplatek za provozovaný herní přístroj 
  • poplatek za provoz komunálních odpadů, sběru, přepravy nebo třídění 
  • poplatek za znehodnocení pozemku a jeho připojení na stavu nebo kanalizaci 
  • poplatek za užívání veřejného prostoru 
  • lázeňský poplatek nebo poplatek za rekreační pobyt 

Podrobné informace týkající se plateb souvisejících se svozem komunálního odpadu, ale i jiných výše zmíněných poplatků, najdete vždy na příslušných internetových stránkách konkrétního úřadu nebo obce, případně na úřední desce.

Vložil Komunální odpad | Štítek , , , | Zanechat komentář