Kontejnery a zahradní kompostéry

Velkoobjemové kontejnery

Potřebujete přistavit velkoobjemový kontejner, ale nevíte, na koho se v tomto případě obrátit? Nebo snad jen nevíte, kde se takové velkoobjemové kontejnery ve vašem městě nachází? Za velkoobjemový kontejner totiž nemusíte platit ani korunu, ale to platí jen v případě, že budete vědět, kde v blízkosti vašeho domova, se kontejner bude v daný den nacházet. Poradíme vám!

Velkoobjemové kontejnery jsou celkem pravidelně přistavovány prakticky v každém větším městě v jednotlivých čtvrtích na konkrétní adrese. Velkoobjemový kontejner je přistaven během ranních hodin, ve večerních hodinách je zase odvezen – v některých městech trvá přistavení kontejneru jen dvě až tři hodiny a ačkoli není úplně naplněn, i tak je odvezen. Pro obyvatele větších měst jde o ideální příležitost, jak se zbavit přebytečných věcí, které ovšem do kontejneru patří.

Velkoobjemový kontejner je pochopitelně možné objednat a nechat si jej přistavit na konkrétní místo v konkrétní hodinu.

Nevýhodou takového přistavení je samozřejmě finanční částka, kterou budete muset, na rozdíl od první výše zmíněné varianty, uhradit. Do velkoobjemových kontejnerů ale můžete dát cokoli, co je v souladu s pravidly používání nebo s vyhláškou města – lze si dokonce objednat zvlášť kontejnery na běžný odpad, jako jsou například kusy starého nábytku nebo běžných domácích věcí, a zvlášť kontejner na běžnou spotřební elektroniku. A je to právě elektronika, kterou není možné do kontejnerů vkládat, ta patří do speciálních boxů, nebo chcete-li kontejnerů, které je třeba nechat si přistavit zvlášť. Za přistavení kontejnerů ale v takovém případě platíte i dvojnásobek.

Komentáře jsou uzavřeny.